Od ohniště k ústřednímu topení

V oblasti regulace tělesné teploty udělal člověk dlouhou cestou historií obrovský pokrok. Prapůvodní primitivní tisknutí se jednotlivých kusů našich prapředků k sobě a pozdější zavrtávání se do nastlaného listí a travin, vystřídaly naštěstí v průběhu tisíciletí metody chytřejší. Nejdříve to bylo použití zvířecích kůží. Maso se sežralo a kůže se použila jako teplá přikrývka, později dokonce oděv! Následovala stavba přístřešků z větví, trav a podobných materiálů, skrývání se v závětří skalních převisů, hloubení obytných jam a podobně. A nakonec přišel oheň! Ještě ale uplynulo mnoho tisíciletí, než z prostého ohniště vznikly pece a nakonec i ústřední topení.

Nejen teplo

Člověk však, jakmile měl teplo, začal vymýšlet další hňupiny a ještě začal požadovat romantiku. Vznikla speciálně upravená topidla, kde se dalo ohřát a ještě hledět do neposedných plamenů. K dokonalosti dovedeno u krbových kamen.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.